Disclaimer

Disclaimer

(De disclaimer is het laatst gewijzigd op 1 januari 2021)

Definities
Website: https://www.myphoneshop.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: MyPhoneShop de bevoegde uitgever van de webpagina;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. MyPhoneShop werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

2. MyPhoneShop geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;

3. MyPhoneShop biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;

4. MyPhoneShop is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

5. MyPhoneShop verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

6. MyPhoneShop kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

7. MyPhoneShop zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. MyPhoneShop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.